NextUp

Consultancy 
Project Management

simple website creator

Logistiek en ICT gaan hand in hand

Van strategie

Hoe stel je nou een goede ICT-strategie op? Het belangrijkste is dat je ICT in lijn is met de algehele strategie van je organisatie en de primaire processen ondersteunt. Wij starten de ICT-strategie bij de huidige situatie en stellen samen met jou een doel op voor jouw organisatie.

Mobirise

Tot implementatie

Ons advies is altijd onafhankelijk en deskundig. We kunnen zelfs de complete implementatie van aanpassingen en ICT-projecten verzorgen. Van advies tot installatie, we ondersteunen organisaties over de volledige breedte van ICT.


Technologie is van groot belang in onze samenleving. Maar door alle snelle ontwikkelingen verliezen veel organisaties het overzicht. NextUp adviseert je op het snijvlak van logistiek en ICT.


Uw logistieke organisatie naar een hoger niveau

U kent het: alles moet sneller, goedkoper en efficiënter. Klanten zijn mondig en supply chain partners veeleisend. Kortere lead times, lagere voorraden, sneller dan ooit wisselende product portfolio’s, inspelen op nieuwe kansen die zich mondiaal aandienen én zo uw concurrenten te slim af zijn.

Aanvullend op logistieke software oplossingen adviseert NextUp logistiek dienstverleners, producenten, verladers en groothandels met logistiek advies daar waar meer kennis, expertise en inzicht gevraagd wordt. NextUp geeft supply chain advies op managementniveau en zorgt ervoor dat u, in uw organisatie en in de logistieke keten, veranderingen in gang zet en daadwerkelijk doorvoert. 

ICT-consultancy

Begeleiding bij alle onderdelen van de implementatie van automatisering.

Projectmanagement

Beheersing van budget, kwaliteit, informatie en tijd binnen ICT-projecten.

Logistics Engineering

Inzichtelijk maken, vereenvoudigen en verbeteren van logistieke processen.